Σχολή Πλοιάρχων - Σχολή Μηχανικών - Σ.Σ.Π.Μ. Μακεδονίας